Friday, June 19, 2009

Bersatu Dalam Kepelbagaian Budaya

NEGARA kita yang dihuni oleh pelbagai bangsa yang berlainan agama, adat resam dan budaya, usaha untuk melaksana pembangunan bukanlah satu tugas yang mudah. Jadi satu pendekatan khas perlu dikenal pasti. Pada masa yang sama pendekatan tersebut perlulah bersifat berkecuali dan tidak dilihat sebagai menyebelahi mana-mana kumpulan kaum yang terdapat di negara terbabit.
Apa yang jelas, usaha pembangunan akan menjadi mudah jika sesebuah masyarakat itu diikat dengan unsur kesatuan dan perpaduan. Kesatuan ini akan bertambah kukuh jika mereka bergabung di atas dasar saling percaya mempercayai dengan kumpulan masyarakat yang lain.
Di dalam sejarah awal tamadun Islam, unsur kesatuan adalah asas kekuatan kepada sebuah negara yang didiami oleh masyarakat majmuk. Unsur kesatuan ini dititikberatkan oleh pemerintah kerajaan Islam pada masa silam dapat diperhatikan melalui fasal-fasal yang terdapat di dalam Sahifah al-Madinah atau Piagam Madinah.
Madinah pada peringkat awal ketibaan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah penempatan yang dihuni oleh masyarakat beragama Islam dan bukan beragama Islam (terutamanya suku-suku Yahudi). Jadi sebagai langkah awal untuk mentadbir sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian kaum, Nabi SAW telah mewujudkan satu perlembagaan yang dikenali sebagai Sahifah al-Madinah atau Piagam Madinah
Sahifah al-Madinah yang didraf oleh Rasulullah SAW selaku pengasas dan ketua kerajaan Islami Madinah pada waktu itu mengandungi 47 fasal. Apa yang menarik sekali ialah baginda SAW meletakkan unsur kesatuan dan keperluan merujuk kepada satu perlembagaan yang sama yakni Sahifah al-Madinah itu oleh semua penduduk sebagai dua fasal awal kandungan piagam tersebut.
Berikut adalah Fasal 1 dan Fasal 2 yang dimaksudkan:
Fasal 1 : Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Penyayang: Inilah kitab (Piagam Bertulis) daripada Nabi Muhammad, pesuruh Allah bagi orang yang beriman dan orang yang memeluk agama Islam daripada Quraish dengan penduduk Yathrib dan orang yang bersama mereka lalu masuk ke dalam golongan mereka dan berjuang bersama-sama mereka.
Fasal 2 : Bahawa mereka adalah satu umat (bangsa) berbeza dari manusia lain.
Apa yang terkandung di dalam dua fasal awal piagam ini dapat diterjemahkan sebagai satu penekanan oleh Nabi SAW terhadap unsur kesatuan dan kesepaduan bagi memastikan masyarakat majmuk dapat menikmati satu kehidupan yang harmoni dan bermutu di dalam sesebuah negara.
Selain itu bagi mengelak sebarang prasangka yang boleh menghakis keutuhan perpaduan kaum, Sahifah al-Madinah turut menyenaraikan jaminan perlindungan keselamatan yang sama rata kepada setiap penduduk Madinah termasuklah kaum Yahudi selama mana mereka mematuhi isi kandungan piagam. Ini dapat dilihat di dalam Fasal ke-15 dan Fasal ke-16. Manakala di dalam Fasal 47 pula, mana-mana pihak yang berlaku zalim atau melakukan kesalahan tidak diberi sebarang keistimewaan atau perlindungan di bawah piagam itu.
Apa yang lebih menarik, walaupun penduduk Madinah ini merupakan satu ummah atau satu bangsa, namun di dalam Fasal ke-25 mereka diberi kebebasan untuk mengamalkan anutan masing-masing.
Ini merupakan satu bentuk penghormatan yang diberikan oleh agama Islam kepada penganut agama lain untuk bebas mengamalkan ajaran agama masing-masing tanpa sebarang gangguan atau sekatan daripada pihak pemerintah Muslim.
Bagaimanapun, sebagai imbalan kepada jaminan pelbagai hak yang diberikan oleh pemerintah, para penduduk dikehendaki bertanggungjawab untuk sama-sama berganding bahu menyumbang kepada pembangunan dan kemakmuran bidang-bidang kewangan, ekonomi dan kemasyarakatan.
Pernyataan ini disebut di dalam Fasal ke-37 seperti berikut: Bahawa orang Yahudi hendaklah membiayai negara seperti mana orang mukmin juga hendaklah membiayai negara; dan hendaklah mereka sama-sama tolong-menolong menentang sesiapa jua yang memerangi orang yang menganggotai Piagam ini; dan hendaklah mereka saling nasihat-menasihati, sama-sama membuat kebajikan.
Ini menggambarkan bahawa satu bangsa yang bersatu bukan sahaja berkongsi negara malah mereka juga perlu berkongsi usaha untuk memajukan negara dalam pelbagai bidang kehidupan.
Dalam perkembangan terkini di negara kita, pengenalan pendekatan Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan dilihat sebagai tidak bercanggah dengan semangat kesatuan yang menjadi unsur utama kandungan sahifah yang dibangunkan pada tahun pertama penghijrahan baginda SAW ke kota Madinah.
Selain itu, pendekatan ini turut memperlihatkan unsur-unsur keadilan dan tidak berat sebelah kepada mana-mana pihak menerusi satu jaminan yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada rakyat di mana di bawah Satu Malaysia tiada ahli masyarakat akan berasa terpinggir kerana semua pihak tanpa mengira latar belakang agama, sosioekonomi dan budaya dijanjikan satu pembelaan yang sewajarnya oleh pentadbiran Malaysia.
Tidak nampak kewarasan untuk kita menolak pendekatan ini. Ia adalah satu dasar yang amat baik dan patut diberi sokongan padu oleh kita semua bagi memastikan segala matlamat akhir yang disasarkannya iaitu menjelmakan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat dapat dijelmakan.
Cuma apa yang perlu kita fikirkan bersama ialah apakah alat-alat yang sesuai yang boleh dijadikan sebagai landasan untuk kita bersatu. Cukupkah dengan janji-janji pemerintah bahawa tiada ahli masyarakat yang akan dipinggirkan dalam arus pembangunan negara dapat menjadikan rakyat Malaysia ini bersatu?
Apakah bentuk-bentuk pelaksanaan yang boleh dilakukan bagi merapatkan hubungan 27 juta penduduk Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan adat resam ini?

Damaikan Pertelingkahan Sesama Islam

KEHIDUPAN yang aman dan damai menjadi cita-cita setiap orang. Oleh itu usaha mewujudkan perdamaian harus dilakukan oleh semua.
Ia bersesuaian dengan firman Allah SWT yang bermaksud: Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka ciptakanlah perdamaian di antara saudaramu. (Surah Al-Hujuraat ayat 10).
Masyarakat akan menjadi haru-biru sekiranya pemimpin tidak mempunyai hati yang sejahtera, beremosi dan masih menaruh dendam kesumat terhadap saudara seislam.
Perdamaian atau damai dalam bahasa al-Quran, biasanya ditunjuk dengan kata salam. Ia terulang dalam al-Quran sebanyak 42 kali, dalam pelbagai konteks. Di luar al-Quran, kata ini sangat popular, bukan sahaja di kalangan agamawan tetapi juga di kalangan ahli politik.
Bahkan di seluruh dunia seruan untuk damai sering dilaungkan. Namun entah kenapa kata tersebut hanya mudah ditemui dalam ucapan dan tulisan tetapi amat sukar untuk dilihat dalam kenyataan.
Kita lupa doa yang sering kita baca setiap selesai solat yang bermaksud: Ya Allah Engkaulah yang Maha Damai, daripada Mu bersumber kedamaian dan kepada Mu kembali kedamaian. Hidupkanlah kami dalam kedamaian dan masukkanlah kami ke syurga negeri yang penuh kedamaian.
Namun itu semua belum cukup kuat untuk mendorong terciptanya perdamaian di bumi ini.
Konsep mengenai 'salam' atau 'damai' memang sangat penting dan utama dalam Islam. Perkataan Islam sendiri bermakna "orang yang berdamai dengan Tuhan". Dan Tuhan pun berdamai dengan orang tersebut. Maka orang tersebut akan memperolehi jalan selamat iaitu keadaan yang sejahtera bahawa kita mencapai qalb-un salim (hati yang sejahtera). Ada suatu gambaran nanti di akhirat bahawa tidak ada orang yang merasa tenteram kecuali mereka yang mempunyai hati yang utuh dan sejahtera.
Damai menjadi tujuan hidup setiap Muslim kerana Allah mengajak ke Dar Al-Salam (lihat Al-Quran Surah Yunus ayat 10). Tanpa Al-Salam, iaitu Allah SWT atau tanpa salam yang bererti "damai" dalam jiwa manusia serta dalam interaksinya maka segalanya akan rosak, bahkan tiada lagi kehidupan itu.
Kedamaian tidak mungkin tercipta dalam masyarakat sebelum ia disemai dalam diri individu itu sendiri. Bagaimana kita dapat memberi damai kalau kita sendiri tidak memilikinya?
Damai yang dikehendaki Islam bukan hanya yang bersifat lahiriah, tetapi juga batiniah, termasuk menghindarkan hati daripada segala aib dan kekurangan, dengki atau hasad, menghasut serta segala macam kehendak negatif terhadap pihak lain.
Demikian juga menurut Al-Ghazali: "Siapa yang selamat hatinya daripada hal-hal tersebut, maka akan selamat pula anggota badannya daripada segala kejahatan dan selamat pula hatinya daripada kesesatan dan dengan demikian dia akan datang menghadap Allah dengan hati yang selamat".
Membaca, menghayati dan mengamalkan petunjuk-petunjuk al-Quran adalah jalan memperolehi kedamaian. Ini kerana al-Quran adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT yang menyatakan diri-Nya sebagai: Mengajak ke negeri yang damai (lihat al-Quran Surah Yunus ayat 10).
Sesungguhnya Allah SWT telah mensyariatkan perkara-perkara yang menjadikan umat ini bersatu dan saling mencintai. Antara sifat yang dilarang oleh Allah adalah prasangka buruk kepada mukmin.
Pada hakikat perbezaan aliran dalam politik tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya. Nabi SAW bersabda yang bermaksud: "Tidaklah Allah SWT menambahkan kepada seorang hamba dengan sebab maaf (yang dia berikan kepada orang yang menzalimi) kecuali kemuliaan."
Sebagai panduan kita pada hari ini, Allah SWT mengajar hamba-Nya yang beriman apabila berhadapan dengan golongan kuffar dalam suasana peperangan. Antaranya firman-Nya yang bermaksud: Kiranya mereka (pihak musuh) cenderung kepada perdamaian, maka kamu juga hendaklah cenderung kepadanya (terima) cadangan itu. (Surah al-Anfal ayat 81).
Apatah lagi dalam keadaan perpecahan orang Melayu yang semakin kritikal, pelawaan untuk bersatu di antara sesama mereka seharusnya tidak menimbulkan pelbagai masalah malah menerimanya secara rasional.
Keikhlasan serta sikap keterbukaan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak dalam usaha merealisasikan "kerajaan perpaduan" perlulah dilihat secara positif khususnya oleh umat Islam pada masa kini.
Sehubungan itu, Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya: Sifat yang baik tidak sama dengan sifat yang buruk. Balaslah perlakuan yang tidak baik yang datang dari pihak lawan dengan perlakuan yang lebih baik. Perlakuan seperti itu akan membuat orang yang bermusuhan denganmu seolah-olah menjadi seorang teman yang setia. Perlakuan seperti itu (membalas kejahatan dengan kebaikan) hanya diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar dan orang yang mempunyai banyak kebaikan dan kesempurnaan jiwa. (Surah Fusilat ayat 34-35)

Buruk Sangatkah UMNO?

DAP dan PKR nampaknya seperti "cacing kepanasan" apabila mendengar cadangan Pas untuk berbaik-baik dengan UMNO dalam sebuah kerajaan perpaduan.
Sebagai sebuah parti yang memperjuangkan Islam, Pas pastinya mempunyai alasan tersendiri dan perlu dihormati. Apatah lagi perjuangannya menjurus pada tuntutan dan aspirasi agama. Islam tidak pernah menolak kebaikan. Atas alasan itulah, Pas menghulur tangan dan membuka ruang perbincangan.
UMNO tidak boleh dianggap musuh sebab parti itu juga parti orang Islam, walaupun mungkin perjuangannya sedikit berbeza.
Jika Pas boleh berbincang dengan bukan Islam, kenapa tidak dengan orang Islam? Apakah UMNO itu lebih buruk daripada orang bukan Islam? Rasanya sudah tentu tidak. 'Seburuk-buruk' UMNO, ahli-ahlinya tetap saudara seislam dengan Pas. Jadi kita wajib membantu dan menolong saudara seagama jika mereka dalam kesusahan, tanpa mengira siapa dan apa latar belakangnya.
Bagaimanapun, setelah polemik ini berlanjutan, penulis agak terkejut dengan pandangan Mursyidul Am Pas, Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat kelmarin. Nik Abdul Aziz sama sekali menolak rundingan untuk kerajaan perpaduan. Hatta sehingga meminta Nasharudin Mat Isa melepaskan jawatan sebagai Timbalan Presiden Pas dan Ahli Parlimen Bachok.
Selama ini, semua sedia maklum ada kelembutan dan betapa berhemah Nik Abdul Aziz. Lontaran ideanya sentiasa mendapat perhatian dan dihormati. Tetapi tidak kali ini. Isu kerajaan perpaduan ditolak mentah-mentah dan begitu menguji kesabaran 'ketokguruannya'. Kenapa dan mengapa?
Mungkin Nik Abdul Aziz sahaja yang tahu. Mungkin Tuan Guru itu telah banyak menunaikan solat sunat meminta petunjuk daripada Allah SWT. Kerajaan perpaduan bukan suatu yang mustahil kerana ia pernah berlaku di negara lain. Ia pernah ditubuhkan di Kanada, Israel, Kenya, Lebanon, Luxembourg, Britain dan Amerika Syarikat.
Sebagai contoh di Britain, kerajaan perpaduan ditubuhkan semasa Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kerajaan perpaduan di bawah pimpinan David Lloyd George pada Perang Dunia Pertama mampu bertahan sehingga 1922.
Begitu juga semasa Zaman Kemelesetan (Great Depression), sebuah kerajaan perpaduan ditubuhkan di Britain pada 1931 antara Parti Buruh, Konservatif dan Liberal. Ia bertahan sehingga 1945. Terdapat juga contoh-contoh terkini penubuhan kerajaan perpaduan. Misalnya di Afrika Selatan.
Kerajaan seperti ini diwujudkan antara 27 April 1994 hingga 3 Februari 1997 menerusi sebuah Perlembagaan sementara. Fasal 88 Perlembagaan itu mensyaratkan mana-mana parti politik yang mempunyai 20 atau lebih kerusi dalam Dewan Perhimpunan Nasional boleh menuntut satu atau lebih portfolio Kabinet dan boleh bergabung dalam kerajaan.
Maka kerajaan perpaduan boleh menjadi realiti dan tidak mustahil. Ia boleh dilakukan kerana manusia adalah makhluk yang rasional dan ada akal.
Persoalannya, dari manakah hendak bermula? Sudah tentu, ia perlu melalui proses pertama iaitu melalui rundingan, kerana inilah tuntutan Islam. Dalam surah Al-Imran ayat 159, Allah berfirman bermaksud: Bermesyuaratlah engkau dengan mereka dalam sesuatu urusan, maka apabila engkau telah mempunyai pendirian (yang tetap), bertawakallah kepada Allah SWT

Tuesday, June 16, 2009

Kerajaan Perpaduan : Niat Kerana Allah, Bukan Kerana Parti

Istilah ‘kerajaan-perpaduan’ menjadi panas. Saya sendiri tidak pasti apakah maksudnya. Mungkinkah ia seperti ‘Islam Hadhari’ yang muncul istilah dahulu, maksudnya dicari kemudian. Apapun bagi saya, sebagai seorang Muslim saya amat gembira dan bahagia jika sesama Muslim dapat berdamai dan mencari jalan ke arah kemaslahatan umat. Orang yang enggan melihat sesama Muslim cuba berdamai ialah manusia yang dirasuk syaitan samada disebabkan dendam kesumat yang tidak habis-habis atau fanatik yang bukan-bukan, atau buruk sangka yang tiada tepinya. Melainkan jika dia dapat buktikan bahawa perbalahan sesama Muslim itu lebih besar kebaikan daripada perdamaian. Allah menyebut: (maksudnya) “Sebenarnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat” (Surah al-Hujurat: ayat 10).
Jika dahulu perkataan ‘asabiyyah’ itu diwakili oleh ketaksuban kepada kaum atau kabilah sehingga berlaku perbalahan dan peperangan, namun hari ini ‘asabiyyah’ itu menjelma dalam bentuk parti, kumpulan, jamaah dan berbagai lagi bentuk perkumpulan manusia. Lalu manusia berbalah kerananya. Nabi s.a.w bersabda: "…Sesiapa yang berperang di bawah rayah ‘immiyyah (bendera kebutaan) dan menyeru kepada ‘asabiyyah atau marah kerana ‘asabiyyah maka kematiannya adalah jahiliyyah”. (riwayat Muslim). Dalam riwayat yang lemah sanadnya (tetapi dikuatkan dengan hadis tadi) dikatakan Nabi bersabda: “Bukan di kalangan kami sesiapa yang menyeru kepada ‘asabiyyah, bukan sesiapa yang berperang atas ‘asabiyyah, dan bukan di kalangan kami sesiapa yang mati atas ‘asabiyyah” (Riwayat Abu Daud). Penyakit ‘asabiyyah bukan sahaja dalam bentuk perkauman arab, atau parsi atau melayu tetapi juga dalam parti-parti yang dibentuk dibawah nama ‘demokrasi’ hari ini. Segala prinsip dan kewarasan hilang hanya disebabkan ketaksuban kepada parti atau kebencian kepada ‘pesaing parti’. Sehingga yang kononnya berjuang untuk arab atau melayu boleh berpakat dengan bukan orang lain untuk menindas kaumnya. Demikian yang kononnya berjuang untuk Islam boleh berpakat dengan bukan Islam untuk bermusuhan dengan orang Islam. Bahkan ada yang kuat ‘kebangsaannya’ boleh menghina bangsanya hanya kerana berbeza parti. Bagitu yang kononnya kuat Islam bukan berkawan dengan sosialis, kapitalis, bahkan anti-negara Islam, tetapi berang jika diajak berdamai dengan orang Islam. Parti telah membentuk ‘asabiyyah yang menakutkan dan mencerai-beraikan orang Islam.
Saya amat berharap umat Islam dalam negara ini keluar dari kemaslahatan parti kepada kemaslahatan umat yang lebih besar daripada parti. Nabi s.a.w memuji al-Hasan bin ‘Ali disebabkan beliau telah melakukan tindakan yang menyebabkan perbalahan antara penyokong Mu‘awiyah r.a. dan penyokong ‘Ali r.a dapat diredakan. Abu Bakrah r.a menyebut: “Aku melihat Rasulullah s.a.w. di atas mimbar sementara al-Hasan bin ‘Ali berada di sebelahnya. Baginda menghadap ke arah orang ramai dan kemudian kepada al-Hasan, lalu bersabda: “Sesungguhnya anakku ini adalah seorang tuan, mudah-mudahan Allah mendamaikan dengannya dua puak yang besar daripada orang-orang Islam” (Riwayat al-Bukhari). Hadis ini menjadi kenyataan apabila Saiyyidina Hasan telah mengundur diri dari kerusi pemerintahan dan menyerahkannya kepada Mu‘awiyah selepas kewafatan ayahnya Saiyyidina ‘Ali. Mu‘awiyah dengan itu menguasai pemerintahan sepenuhnya dan tahun tersebut dinamakan oleh orang Islam iaitu “tahun perpaduan” (Ibn Kathir, Al-Ba‘ith al-Hathith, m.s. 177, Beirut: Dar al-Fikr). Di samping itu, Mu‘awiyah sendiri mempunyai hasrat perpaduan di mana beliau berkata:“Siapa yang akan menjamin orang Islam (sekiranya dibunuh ayah-ayah mereka)" (Riwayat al-Bukhari). Ibn Taimiyyah dalam ulasannya menyebut: “Nabi s.a.w. memuji al-Hasan kerana perdamaian yang dilakukannya dan menamakannya sebagai sayyid iaitu ‘tuan’. Ini kerana, Allah dan RasulNya suka dan redha terhadap apa yang al-Hasan lakukan. Andainya peperangan yang berlaku antara orang Islam itu diperintah oleh Allah dan RasulNya, tentu Rasulullah tidak akan memuji langkah perdamaian yang diambil oleh al-Hasan. Kalau peperangan itu suatu yang disuruh oleh Allah dan RasulNya, bererti al-Hasan telah meninggalkan suatu kewajipan atau perkara yang disukai Allah. Hadis ini adalah dalil yang jelas bahawa apa yang dibuat oleh al-Hasan adalah sesuatu yang terpuji.”(Ibn Taimiyyah, Al-Khilafah wa al-Mulk, m.s. 84).
Di Malaysia, kita tidak pun tidak mengharapkan parti-parti umat Islam ini menyerah kuasa antara satu sama lain. Ya, kita perlukan imbangan kuasa antara kerajaan dan pembangkang. Apa yang kita harapkan mereka dapat duduk semeja membincangkan tentang maslahat umat ini terutama yang membabit isu-isu khusus umat Islam. Apakah langsung tidak persamaan pendirian atau sikap antara UMNO dan Pas dalam isu-isu khusus? Kita boleh berbeza atau berselisih sekalipun, tetapi kena ada titik-titik persamaan mengenai kemaslahatan umat dan rakyat. Berfikirlah atas landasan nas dan ukhuwwah islamiyyah melebihi sikap ‘tegar’ yang hanya mengikat diri dengan belenggu kepartian semata-mata. Islam itu bukan sekadar politik, Islam juga akidah, akhlak, ekonomi, pendidikan dan berbagai lagi. Apakah dalam keadaan gentir ini tiada langsung nafas untuk memikirkan kemaslahatan umat dalam masalah-masalah khusus kita? Jika UMNO dan Pas boleh duduk bermesra dan bermanis dengan mereka yang berbeza prinsip dan perjuangan, apakah langsung tiada ruang sesama mereka. Marilah kita bimbangi apa yang Nabi s.a.w sebut: “Manusia yang paling Allah benci ialah yang berkeras kepala dalam perbalahan” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Sebab itu ketika saya bersembang panjang dengan Tun Abdullah di London dua minggu lepas, saya mencadangkan agar duduklah UMNO dan Pas berbincang dalam perkara-perkara di luar isu politik. Belajar faham memahami antara satu sama lain. Niatkan kerana Allah, bukan kerana parti.
Jika pun mereka pernah ada rekod buruk perdamaian sebelum ini, namun zaman dan masa sudah berbeza. Semalam sudah tidak sama dengan hari ini. Hari ini manusia lebih matang dan keadaan lebih getir. Jangan lagi berbincang bermula dari titik tolak kuasa, tetapi berbincang dari titik kemaslahatan umat. Jika benar ada keikhlasan, keberkatan akan datang. Jika niat ikhlas inginkan perdamaian, Allah akan membuka jalan kebaikan. Kalau kuffar musuh Islam ingin berdamai, kita disuruh sahut perdamaian. Inikan pula sesama Muslim. Firman Allah: (maksudnya) “Dan jika mereka (pihak musuh) cenderung kepada perdamaian, maka engkau juga hendaklah cenderung kepadanya serta bertawakalah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui” (Surah al-Anfal, ayat 61).
Ada pihak yang berkata perdamaian antara parti-parti orang Islam akan memangsakan orang ‘lain’. Saya hairan, apakah setiap kali jika dua golongan berunding maka pihak lain pasti menjadi mangsa?. Saya fikir jika Muslim yang berbicara demikian, dia seorang yang sama dengan pengikut Abdullah bin Saba yang mencetuskan peperangan antara ‘Ali dan ‘Aishah. Mereka itu apabila melihat ‘Ali berdamai dengan ‘Aishah r.ha, mereka mencetuskan serangan mengejut sehingga mengheret umat Islam bertempur sesama sendiri. Menurut Ibn Kathir (meninggal 774H), apabila mendengar keputusan ‘Ali untuk berdamai, mereka yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan ‘Uthman iaitu para pemberontak yang ada di dalam tentera ‘Ali menjadi takut. Mereka berbincang sesama sendiri dan berkata: “Mereka telah berdamai atas darah-darah kita”. Maksud mereka perdamaian ini bererti senjata akan dihalakan pula ke arah mereka.. mereka terus berbincang, akhirnya ‘Abd Allah bin Saba’ mencadangkan agar mereka memulakan api peperangan agar peperangan tetap tercetus..sebelum menjelangnya waktu subuh mereka telah melancarkan serangan terhadap tentera-tentera ‘Aisyah dan ‘Ali secara serentak menyebabkan kedua-dua pihak menyangka bahawa pihak yang satu lagi telah mungkir janji. Tentera ‘Aisyah telah menyatakan: “Tentera ‘Ali telah menyerang kita”. Sementera tentera ‘Ali pula menyatakan: “Tentera ‘Aisyah telah menyerang kita”. Maka tercetuslah peperangan Jamal yang menyebabkan kematian yang begitu banyak...(al-Bidayah wa al-Nihayah 7/249, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah). Kata Winston Churchill: “History repeats itself because no one was listening the first time.”

Sunday, January 11, 2009

AS layak digelar 'SAMSENG DUNIA'

Bush tidak hirau protes antarabangsa terhadap kezaliman rejim Israel APABILA Barack Hussein Obama memenangi pilihan raya Presiden Amerika Syarikat (AS) November lalu, ramai terutama di kalangan pemimpin Islam di seluruh dunia, menaruh harapan bahawa pemimpin kulit hitam pertama dan berasal daripada keturunan Islam itu, mempunyai kedudukan paling baik untuk menangani isu Palestin-Israel. Bagaimanapun mereka lupa hakikat sejarah di Rumah Putih, sekurang-kurangnya sejak lebih setengah abad lalu, bahawa tiada siapa pun dapat bertahan di Oval Office tanpa tunduk kepada telunjuk pelobi Yahudi dan Obama juga tidak terkecuali. Tindakan rejim Tel Aviv melancarkan keganasan terbaru dan terburuk ke atas Gaza beberapa minggu sebelum Obama mengangkat sumpah Presiden adalah isyarat jelas pelobi Yahudi sama ada kepada dunia atau Obama sendiri, bahawa Rumah Putih boleh mempunyai presiden pertama dari keturunan kulit hitam atau siapa saja tetapi tidak mungkin mampu mengubah dasar AS terhadap Israel.
Pendirian berkecuali AS ketika pengundian resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang 'menuntut diadakan gencatan senjata segera, berpanjangan dan dipatuhi sepenuhnya, seterusnya membawa kepada pengunduran seluruh tentera Israel dari Gaza' minggu lalu, jelas memperlihatkan pengaruh Yahudi di Washington. Semua tahu Kongres AS dan Rumah Putih sebenarnya didalangi oleh pengaruh kaum Yahudi. Pengaruh pelobi Yahudi bukan setakat itu, malah merangkumi hampir semua sektor penting di negara kuasa besar itu. Apabila bekas Senator AS, Paul Findley menyiapkan bukunya 'They Dare To Speak Out', beliau terpaksa menjaja manuskripnya ke merata tempat sebelum dapat dicetak kerana syarikat penerbitan AS dimonopoli oleh kaum Yahudi. Presiden George W Bush minggu lalu, bukan saja tidak mengendahkan protes dunia terhadap kezaliman Israel di Gaza tetapi menggesa semua pihak menekan Hamas supaya menghentikan serangan roket ke negara Yahudi itu.
Pada pandangan AS, rejim Yahudi tidak bersalah dengan apa yang berlaku di Gaza sekarang walaupun tindakan Israel terang-terangan bercanggah dengan etika peperangan seperti menggunakan serbuk 'phosphorous' semalam. PBB sudah kehilangan fungsinya apabila AS sejak dulu tidak lagi menghormati resolusinya. Isu Palestin tidak akan selesai kerana AS yang mempunyai kuasa veto tidak mahu ia diselesaikan mengikut kehendak antarabangsa. Selayaknya AS digelar samseng dunia dengan Israel sebagai 'barua'nya di Asia Barat. Soalnya apakah kita mahu membiarkan keadaan itu terus berlaku? Jawapannya tentu tidak apalagi yang menjadi mangsanya ialah saudara seagama. Bagaimanapun AS-Israel tidak mungkin mengubah pendirian mereka selagi dunia terutama negara Islam dan Arab sendiri tidak bersatu menentang keganasan itu. Faktor inilah yang menyebabkan negara Islam sejak sekian lama menjadi bahan percaturan AS dan rejim Yahudi. Jika rakyat Palestin sendiri tidak sekata dalam menghadapi rejim Tel Aviv, bagaimana kita boleh mengharapkan negara Islam lain. Begitupun ia bukan bermakna kita harus berdiam diri melihat jenayah kemanusiaan di Gaza sekarang. Penduduk Palestin di wilayah Gaza sudah menderita sejak sekian lama akibat pendudukan Israel, yang turut mengenakan sekatan selama 18 bulan ke atas semua pintu sempadannya.
Bantahan terhadap kezaliman rejim Yahudi dan sumbangan kepada Tabung Gaza, sekurang-kurangnya memperlihatkan kepada dunia bahawa kita rakyat Malaysia tanpa mengira agama memandang berat dengan apa yang berlaku di Gaza. Dan sebagai rakyat, kita berharap Sidang Khas Parlimen mengenai Gaza hari ini menetapkan pendirian dan inisiatif untuk menggerakkan masyarakat antarabangsa menangani konflik di wilayah itu secara berkesan. Sidang itu adalah lanjutan daripada inisiatif lain Kuala Lumpur untuk menghentikan kekejaman berlanjutan oleh rejim Tel Aviv yang sejak 27 Disember lalu menyerang penduduk Palestin serta pelbagai kemudahan di wilayah itu, sekali gus mengancam nyawa 1.5 juta penduduknya. Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi akan memulakan ucapan, disokong oleh Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak. Turut dijadualkan berucap ialah Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebelum dibahaskan oleh Ahli Parlimen dan digulung oleh Menteri Luar, Datuk Seri Dr Rais Yatim. Kita harus percaya kekerasan dan ketenteraan masih boleh ditewaskan dengan demokrasi dan diplomasi. Demokrasi membenarkan kita bersuara, mengeluarkan pendapat malah mengkritik apa saja yang wajar. Kita berhak menyuarakan pendapat kita dan AS berhak menyuarakan pendapatnya. Justeru, sidang khas Parlimen hari ini tidak seharusnya dipenuhi ucapan retorik kosong sebaliknya diisi dengan cadangan bernas yang mampu diterima dan dilaksanakan masyarakat antarabangsa. Lebih penting lagi, sidang khas hari ini mesti mencerminkan Parlimen Malaysia tanpa mengira perbezaan politik, bersatu dalam menyatakan pendiriannya terhadap kekejaman Israel dan sikap AS. Ini amat penting kerana hampir semua perkara di negara ini sekarang dipolitikkan. Malah, perkembangan di Gaza pun sudah dipolitikkan apabila Pas, dalam kempennya di pilihan raya kecil Parlimen Kuala Terengganu sekarang, menyamakan hubungannya dengan Umno seperti pergerakan Hamas dan Fatah di Palestin. Walaupun dari segi saingan politik, dakwaan itu mempunyai asas, ia juga menggambarkan perpaduan umat Islam di negara ini walaupun untuk menghadapi musuh bersama, bukan agenda parti itu. Soalnya, jika Pas dan Umno umpama Hamas dan Fatah, siapakah pula rejim Zionisnya?

Monday, January 5, 2009

Masyarakat Dunia PERLU Bersatu 'CELIKKAN" Yahudi

DUNIA sejagat terutama dunia Islam perlu untuk bertindak secara kolektif menentang kezaliman dan jenayah perang dilakukan Israel ke atas Palestin di Gaza. Setiap negara, khususnya negara Islam hendaklah menunjukkan bantahan di setiap dewan perundangan di negara berdaulat dengan menyatakan bahawa Israel adalah negara pengganas. Biar catatan hansard (rekod) Parlimen di setiap badan legislatif di seluruh dunia mempunyai penyataan bersama yang mengesahkan status dan mendefinisikan serta mengklasifikasikan rejim Zionis sebagai pengganas. Tindakan rejim Zionis menyerang dan memusnahkan bangunan Parlimen di Gaza memperlihatkan bukan saja keruntuhan bangunan terbabit, malah secara simboliknya, menerusi tindakan menyerang dan memusnahkan bangunan Parlimen Palestin itu, menunjukkan satu keangkuhan Tel Aviv serta pencabulan ke atas hak kedaulatan sesebuah negara.
Dalam dunia moden masa kini, setiap negara semestinya mempunyai dewan perundangan tersendiri dan dalam konteks ini ia perlu dihormati dan dalam masa peperangan juga, bangunan yang menempatkan badan legislatif perlulah tidak diganggu gugat. Parlimen adalah simbolik kepada kedaulatan sesebuah negara. Jika Israel mampu bertindak memusnahkan bangunan Parlimen, bermakna bagi Israel, institusi perundangan Palestin tiada maknanya bagi rejim Zionis itu. Bagi saya, adalah amat mendukacitakan serta memalukan seluruh ahli badan legislatif di negara berperundangan dan berdaulat jika tindakan tegas untuk mengecam pencerobohan dan kemusnahan simbol legislatif di bumi Palestin tidak diendahkan dunia.
Maruah badan legislatif dunia seolah-olah tercabar dan tercalar jika nasib badan perundangan dan ahlinya yang juga sepatutnya menjadi rakan kepada ‘kelab ahli legislatif dunia’ tidak dipedulikan masyarakat ahli legislatif sejagat. Jika badan legislatif yang dipilih keahliannya secara demokrasi oleh masyarakat Palestin tidak dihormati Israel, apatah lagi untuk bertindak ganas dan kejam terhadap bukan saja kepemimpinan Palestin dengan Hamas menjadi mangsa, begitu juga rakyat Palestin diperlakukan dengan tidak berperikemanusiaan. Untuk itulah, maka Israel tidak teragak-agak melakukan pencabulan ke atas hak asasi Palestin sejak sekian lama kerana bagi mereka Palestin tidak berdaulat dan bukan sebuah negara bebas yang perlu dihormati, melainkan ia dianggap sebagai jajahan Israel dan penghalang kepada kewujudan ‘Greater Israel’ itu sendiri. Dunia perlu tegas mensinonimkan secara sah bahawa Zionis adalah ideologi, tindakan, rejim mahupun sokongan kepadanya adalah pengganas dan tindakan menyokong Zionis ini adalah menyamai sokongan ke atas pengganas.
Tindakan ganas dan kejam Israel yang tanpa segan melancarkan serangan ke atas Gaza yang membunuh ribuan nyawa serta mengancam survival lebih 1.5 juta penduduk di wilayah berkenaan adalah bukti betapa rejim Zionis tidak berperikemanusiaan dan bertindak secara komprehensif melakukan jenayah perang yang tersusun. Segala tindak tanduk rejim Zionis dilihat sebagai satu penghinaan ke atas perundangan dunia. Jika lain negara menyerang wilayah lain, seperti yang dapat dilihat kecaman dunia ke atas Iraq apabila menawan Kuwait pada 1990-an dulu dan dunia bertindak menggesa pembebasan segera Kuwait dari penjajahan dan reaksi cepat Washington dan sekutunya untuk bertindak melakukan serangan balas bagi tujuan membebaskan Kuwait, dilihat sebagai satu keperluan antarabangsa. Namun, dalam soal Palestin, Amerika Syarikat (AS) dan sekutunya tidak pula memperlihatkan bahawa wujud keperluan dan komitmen bagi memerdekakan Palestin daripada belenggu taklukan Zionis. Yang penting diperlihatkan ialah apa saja yang dilakukan Tel Aviv dikatakan sebagai tindakan bersifat kepentingan nasional dan demi mempertahankan diri bagi memastikan kewujudan berterusan negara Yahudi Israel. Dana besar-besaran serta dilengkapkan dengan bantuan ketenteraan termoden segera disalurkan bukan kepada mangsa kezaliman, sebaliknya kepada pemangsa yang bertindak melakukan kezaliman. Inilah tindakan hak asasi manusia dilakukan Barat. Yang lemah dibiar tertindas, manakala yang sedia kuat diberi lebih kekuatan bagi terus memusnahkan yang lemah. Undang-undang antarabangsa tidak dihormati dan akhirnya Israel dimanjakan dunia serta dibiarkan untuk memperlakukan apa saja yang dikehendaki terhadap bukan saja penduduk Palestin, malah mampu menyerang wilayah dan negara lain, termasuk juga Lubnan. Untuk itu, perspektif dibina pada peringkat sejagat bahawa tidak wujud sebuah negara Palestin dan yang hanya wujud ialah Israel sebagai sebuah negara. Pada masa sama, masyarakat Arab Palestin hanya dianggap sebagai setinggan di negara tadbiran rejim Zionis itu. Inilah dogma persepsi yang dibina pelobi Yahudi di dunia Barat dan tanpa sedar, seolah-olah Israel dalam apa keadaan sekalipun dianggap lemah dan bila-bila masa mampu dimusnahkan gerombolan negara Arab sekitarnya hinggakan segala bantuan ke atas memastikan kewujudan Israel dianggap penting dan wajib bagi kepemimpinan Rumah Putih dan dunia Barat. Isu kemusnahan bangsa Arab di Palestin dipinggirkan begitu saja. Lihat saja tindakan Barat menyenaraikan Hamas sebagai pengganas dan pada masa sama digunakan Israel untuk membelasah Hamas di Gaza. Dunia diperlihatkan bahawa dengan tindakan ketenteraan Israel ini, maka masyarakat awam menjadi korban sama seperti yang dilakukan Israel ke atas Lubnan kononnya bagi memerangi pengganas, iaitu Hizbullah sedangkan secara langsung Lubnan menjadi mangsa keruntuhan dan terkorbannya begitu ramai orang awam tidak berdosa. Dunia hari ini tidak harus membiarkan istilah pengganas digunakan sewenang-wenangnya oleh Barat, termasuk AS dan juga sekutunya bagi menghalalkan sebarang tindakan kejam yang mampu meragut ribuan dan jutaan mangsa jika dikira sejak sekian lama. Kini nasib 1.5 juta penduduk Gaza bergantung kepada ketegasan dunia, termasuk masyarakat Arab, Islam dan masyarakat yang cintakan keamanan seluruh dunia untuk bertindak secara kolektif dan universal bagi membentuk satu jaringan mesej kepada Washington dan juga Tel Aviv bahawa kedua-dua negara ini sedang menghalalkan jenayah dan pembunuhan. Dunia harus memberikan mesej bahawa kepemimpinan Israel adalah bermoralkan jenayah. Menjenayahkan Zionis dan rejimnya di Israel adalah perlu, sama seperti usaha menjenayahkan perang. Serangan ke atas bangunan kerajaan Palestin di Gaza termasuk Parlimen, bangunan Presiden serta juga hospital dan universiti serta sekolah termasuk kediaman penduduk adalah jelas satu tindakan jahil yang dilakukan pengganas menggunakan kapasiti negara yang tidak langsung beralaskan kepada peraturan serta perundangan antarabangsa. Akibatnya, pencabulan hak awam serta juga hak asasi manusia tidak dipedulikan kerana aspek terbesar perundangan dunia antarabangsa juga dicabuli tanpa sekatan dan tindakan sekatan oleh masyarakat dunia mampu dilakukan terhadap rejim Zionis terbabit. Dalam perspektif Zionis, perundangan antarabangsa adalah hanya terakru kepada lain-lain negara dunia dan Tel Aviv terkecuali, kerana kononnya yang diperangi adalah pengganas. Maka, atas alasan itu, tindakan ganas rejim Zionis diperundangkan secara sah dan benar. Ini memperlihatkan strategi bijak Zionis untuk mengaburi mata dunia antarabangsa, terutama bagi negara di Barat dengan meletakkan label terlebih dulu sebelum serangan dilakukan secara besar-besaran dan tersusun. Masyarakat Israel juga perlu keluar daripada doktrin Zionis yang dipegang sejak agenda menubuhkan Israel dilakukan. Jika doktrin Zionis berjaya dibuang masyarakat Yahudi seluruh dunia dan oleh warga Israel itu sendiri, maka dunia akan kembali aman selamanya tanpa konflik dan Israel serta Palestin mampu hidup bersama tanpa pertentangan berdarah. Kini dunia perlu melihat bahawa usaha mematahkan ‘ego Zionis-Tel Aviv’ adalah satu usaha sejagat yang perlu merangkumi masyarakat yang cintakan keamanan di dalam negara Israel itu sendiri dan juga di dunia Barat serta disokong oleh masyarakat sejagat seluruhnya. Umat Islam yang mendiami seluruh negara di dunia ini perlu bertindak sebagai ejen pelobi kepada kerajaan di negara masing-masing untuk ‘menjenayahkan Zionis’ bagi menyekat tindakan kejam Tel Aviv. Masyarakat di Malaysia tanpa mengira ideologi perlu bersama mengutuk tindakan Israel yang sedang memerangi komuniti lemah di Palestin. Jika setiap negara di dunia ini tanpa mengira kerajaan mahupun pembangkang dapat bersama-sama memberikan mesej kepada Tel Aviv dan Washington bahawa dunia seluruhnya mengecam tindakan ganas dan menaja keganasan juga perlu dihentikan, maka mudah-mudahan kepemimpinan baru Washington yang bakal dipimpin Barack Obama mungkin dapat sekurang-kurangnya mendisiplinkan anak manjanya, Israel.

Kelonggaran Bayar Yuran Sekolah Usah Diambil Mudah

MUSIM persekolahan tahun ini nampaknya berlangsung tanpa sebarang kontroversi, terutama membabitkan keluhan ibu bapa yang sering kita dengar setiap awal tahun. Semuanya bermula dengan langkah Kementerian Pelajaran mengeluarkan pekeliling kepada semua sekolah di seluruh negara bagi menangguhkan kutipan yuran sekolah dan pelbagai yuran lain sehingga April. Selain itu, langkah proaktif sekolah menyalurkan skim pinjaman buku teks kepada semua pelajar sebelum cuti persekolahan bermula November lalu menyebabkan urusan persekolahan yang biasanya kecoh pada awal tahun berjalan lancar. Ini bermakna langkah kementerian berjaya menyelesaikan masalah yang biasanya timbul setiap kali sekolah dibuka. Sejumlah enam juta pelajar mengikuti pengajian di seluruh negara tahun ini. Kecuali puluhan ribu pelajar di kawasan terbabit dengan banjir di Kelantan, Terengganu dan Pahang yang tidak dapat ke sekolah kerana bangunan sekolah dinaiki air atau menjadi kawasan penempatan sementara mangsa banjir, pelajar di negeri lain meneruskan persekolahan seperti biasa. Sehingga kini, lebih 30,000 pelajar membabitkan hampir 40 sekolah di Kelantan tidak ke sekolah dan hal sama turut dialami pelajar di Terengganu, Pahang dan Sabah. Kita menyokong langkah proaktif kementerian yang semakin menyedari masalah tekanan kewangan dihadapi ibu bapa yang mempunyai ramai tanggungan setiap kali musim persekolahan bermula, selepas berhempas pulas mencari wang untuk persiapan sekolah anak. Dengan langkah diambil bagi pembayaran pelbagai yuran tiga bulan selepas sekolah dibuka, ia membolehkan ibu bapa kembali bernafas. Ini penting memandangkan kegawatan ekonomi semakin dirasai apabila ada kalangan ibu bapa kehilangan pekerjaan berikutan penutupan kilang kesan krisis ekonomi global dan sudah pasti, tindakan yang diambil kerajaan itu cukup melegakan. Cuma harapan kita, ibu bapa tidak mengambil kesempatan terhadap kelonggaran disediakan sekolah dan semua yuran diwajibkan perlu dibayar, walaupun secara berperingkat. Ini membolehkan sekolah menjalankan kegiatan, terutama yuran membabitkan kegiatan pelajar. Tanpa peruntukan tambahan menerusi yuran, sesetengah sekolah tidak dapat menjalankan aktiviti terutama melalui pungutan yuran Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG) yang diwajibkan kepada pelajar. Sehubungan itu, pengurusan sekolah perlu mendapatkan dana khas daripada kementerian bagi membolehkan kegiatan pelajar dilaksanakan sebaik saja sesi sekolah dibuka, tanpa menunggu kutipan pelbagai yuran dikenakan. Ini dapat mengelak aktiviti pelajar terbantut atas alasan sekolah tidak mempunyai dana mencukupi. Ibu bapa nampaknya tidak mempunyai alasan lagi terhadap pendidikan anak dan mereka perlu memastikan anak belajar dan membantu sekolah meneruskan kecemerlangan. Ini penting kerana tanpa sokongan dan kerjasama ibu bapa, pihak sekolah tidak mampu untuk menjadikan anak mereka sempurna di dalam pelajaran. Kejayaan anak di sekolah, sebahagiannya disumbangkan ibu bapa di rumah dan atas keyakinan itu, kedua-dua pihak perlu bertanggungjawab bagi memastikan mutu pendidikan negara terus meningkat.